HET PROJECTBUREAU VOOR MEESTERS IN DE BOUW
menu

De tekeningen worden niet tijdig aanlgeleverd voor controle. Hoe los je dit op?

Helder communiceren met de persoon in kwestie. Als dit geen juiste reactie geeft dan geef ik dit aan bij de Projectleider en neemt hij of zij het over.